Müəllimlər

Teacher
Könül Hüseynova
Təhsil eksperti

1.Məktəbəhazlıq qruplarında işin təşkili metodikası üzrə metodist- təlimçi-mütəxəssis.

2. İnklüziv suniflərdə işin təşkili üzrə təlimçi

3.Ehtiyat dərsliklərlə işin təşkili metodikası üzrə təlimçi.

4.Fənn kurukulumunun təşkili üzrə işin təşkili metodikası təlimi - təlimçi

5.Oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi təlimi-təlimçi

Hal hazlrda Könül xanım bu təlimlərdən 3-nü  təşkilatımızın xətti ilə həyata keçirir. Bu təlimləri sizə təqdim edirik.Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi təlimi

Dinləyici kateq. İbtidai sinif

Keçirilmə forması:distant

Saat :36

Kredit 6

Mövzular

  • Məzmun standartının xüsusiyyətri

  • Oxu strategiyaları

  • Yazı işinin təşkili

  • Qiymətləndirmə

  • Məktəbdaxili qiymətləndirmə

 

Fənn kurikulumunun tətbiqi üzrə işin təşkili metodikası

  • Fənn kurikulumunun strukturu.(6 saat)

  • Fənnin məzmunu ilə işin təşkili metodikası.(12 saat)

  • Təlim strategiyalarının müəyyənləşdirilməsi( 6 saast)

  • Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi (12 saat)