Müəllimlər

Teacher
Könül Hüseynova
Təhsil eksperti

Təvəllüdü:04.05.1973
İş təcrübəsi: 23 il müəllim
Məktəb direktoru  4 il
Təlimçilik 6 il

Tədris etdiyi təlimlər:
1.Məktəbəhazlıq qruplarında işin təşkili metodikası üzrə metodist- təlimçi-mütəxəssis.
2. İnklüziv suniflərdə işin təşkili üzrə təlimçi
3.Ehtiyat dərsliklərlə işin təşkili metodikası üzrə təlimçi.
4.Fənn kurukulumunun təşkili üzrə işin təşkili metodikası təlimi - təlimçi
5.Oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi təlimiMüəllimlərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi təlimi

Dinləyici kateq. İbtidai sinif

Keçirilmə forması:distant

Saat :36

Kredit 6

Mövzular

  • Məzmun standartının xüsusiyyətri

  • Oxu strategiyaları

  • Yazı işinin təşkili

  • Qiymətləndirmə

  • Məktəbdaxili qiymətləndirmə

 

Fənn kurikulumunun tətbiqi üzrə işin təşkili metodikası

  • Fənn kurikulumunun strukturu.(6 saat)

  • Fənnin məzmunu ilə işin təşkili metodikası.(12 saat)

  • Təlim strategiyalarının müəyyənləşdirilməsi( 6 saast)

  • Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi (12 saat)