Təlimlər

Trains

Bizim Kurikulum təlimləri digərlərindən nə ilə fərqlənir? 7 günlük təlim ərəfəsində kurulumun paketdə təqdim edilən mövzularını tam mənimsəyəcəyinizə 100% qaranti veririk. Sizə kurikulumu söz yığımı şəklində deyil anlaşıqlı və təcrübi cəhətdən izahlı  təqdim edirik ki, bu da daha asan mənimsəməyə  imkan yaradır.

 

Dinləyici auditoriyası: Bütün ixtisas və ibitidai sinif müəllimləri

Dərsin forması: Onlayn 

Dərsin saatı: 36 saat

Təlimin müddəti: 7 gün

 

Təlimçi - Aygün Rzayeva

Qeydiyyat linki

 • Həyata keçirilmə forması – distant
 • Təlim saatlarının miqdarı –36
 • Təklif edilən təhsil kreditinin sayı– 6
 • Təlimin sonunda beynəlxalq kreditli sertifikat verilir
 • Proqramın əsas məqsədi ingilis dili müəllimlərinin leksikanın tədrisi ilə bağlı metodik bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır. Buradan çıxış edərək təlimin əsas vəzifələri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:
 • Müəllimləri İngilis dili fənninin standartəsaslı tədrisi metodikası ilə tanış etmək;
 • Leksikanınöyrənilməsininingilis dilinin tədrisində yerini və əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək;
 • Söz ehtiyatının genişləndirilməsinə xidmət edən səmərəli texnikalarla tanış etmək;
 • Şagirdlərin ikidilli və izahlı lüğətlə işləmək bacarığının inkişaf etdirilməsi texnikaları ilə tanış etmək;
 • Leksika üzrə tapşırıqların hazırlanması yolları ilə tanış etmək;
 • Leksikanı mənimsəmə səviyyəsinin qiymətləndirilməsini

Proqramın əsas anlayışları:

English as a second language, vocabulary, meaning of words, teaching techniques, communication, standards.

 

Təlimçi - Sara Hümbətzadə

Qeydiyyat linki

 

Təlimin əhatə etdiyi mövzular:

 • Dil qaydalarının öyrədilməsində istifadə edilən metod və üsullar
 • Dil qaydaları məzmun xəttinin digər məzmun xətləri ilə inteqrasiyası
 • Dərslərin planlaşdırılması, qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması
 • Dil qaydaları üzrə biliklərin təkmilləşdirilməsi
 • Dinləyici kateqoriyası: Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri
 • Həyata keçirilmə forması: Onlayn
 • Təlim saatlarının miqdarı: 36 akademik saat
 • Təklif edilən təhsil kreditinin sayı: 6
 • Kreditli, beynəlxalq sertifikat

Təlimçi - Münəvvər Hüseynova

Qeydiyyat linki

Təlimin mövzuları:

 

 • Məktəbdə psixoloji xidmət anlayışı
 • Psixodiaqnostika prosesinin təşkili
 • Psixokorreksiya
 • Psixi proseslər. İdrak prosesləri, onların diaqnostika və korreksiyası
 • Uşaqlarda emosional sahənin psixodiaqnostikası, psixokorreksiyası və inkişafı
 • Uşaqların məktəbə psixoloji hazırlığı
 • Təlim motivləri
 • Davranış pozuntuları. Məktəb fobiyası
 • Narkomaniya və onun psixoloji səbəbləri
 • Psixoloji məsləhət və psixoterapiya
 • Art terapiya

 

Psixoprofilaktika. Müəllimlərə, şagirdlərə və valideynlərə psixoloji dəstək.

Dinləyici auditoriyası: Ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən psixoloqlarDərsin forması: OnlaynDərsin saatı: 36 saat

Təlimin müddəti: 6 gün

Beynəlxalq, kreditli, rəsmi lisenziyalı sertifikat.

 

Təlimçi: Yeganə Məmmədova

Qeydiyyat linki

Oxu təlimi paketi sizə nə verəcək? 5günlük təlim pakemiz  sayəsində siz hər gün oxu ilə bağlı dərslərinizi eyni şəkildə deyil fərqli formalarda qura bilərsiniz ki, bu da uşaqlar üçün rəngarənglik deməkdir. Oxunun bir çox növləri vardır ki müəllimlərimiz üçün bu hələ də qaranlıq qalıb və bu qaranlıq məqamları bizim təlimdə iştirak edərək işıqlandıra bilərsiniz. Daha fərqli və interaktiv müəllim olmaq istəyirsinizsə təlimlərimizdən faydalana bilərsiniz.

Dinləyici kateqoriyası: ibtidai sinif müəllimləri

Həyata keçirilmə forması: Onlayn

Təlim saatlarının miqdarı: 36 akademik saat

 

Təlimçi - Könül Hüseynova

Qeydiyyat linki

Təlim saatlarının miqdarı: 36 saatdır(7gün).

Təlimin mövzusu:

Keçirilmə forması - onlayn

 

Təlimin mövzuları:                                                                                                                                                                                             

1.Fənn kurikulumunun strukturu

2.Fənnin məzmunu.

3.Təlim strategiyaları(forma və üsullar) 

4.Təlimin təşkilinə verilən tələblər

5.Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi. 

 

Dinləyici kateqoriysı. İbtidai sinif müəllimləri,  fənn müəllimləri, müəllim olmağa hazırlaşanlar

 

Təlimçi - Könül Hüseynova

Qeydiyyat linki

 

Əsas mövzular: Pedaqoji, Psixoloji kompotensiyalar

Öyrənmə mühiti

Qiymətləndirmə

Hüquqi savadlılıq

Fənn kurikulumlarının məzmunu

 

Sertifikasiyada müəllimlərin bilikləri Təhsil Nazirliyinin təqdim etdiyi vahid proqram çərçivəsində  təqdim olunmuş mövzular üzrə qiymətləndiriləcək. Çərçivəyə daxil olan   bölmələrdən biri də nəzəriyyələrdir (Blum, L.Viqodski, J.PiajeH.Qardner,Biheyverizm).Əksər müəllimlər düşünürlər ki bu nəzəriyyələri niyə bilməliyik,niyə öz əksini tapıb bu qiymətləndirmə.çərçivəsində?

Öncə bunu vurğulamaq lazımdır ki bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə bu nəzəriyyədən təhsil işçiləri,xüsusəndə müəllimlər məlumatlıdırlar. Öz təcrübələrində bunlardan heniş şəkildə istifadə edirlər. Bir növ inkişafın keçdiyi mərhələlərdən biridir.Bu nəzəriyyələr dünya təhsil sistemində istifadə olunan nəzəriyyələrin bir qismidir

 Təlim boyunca  bu nəzəriyyələr haqqında əsas detalları  nəzərinizə çatdıracıq.Tədris prosesini daha səmərəli daha effektiv etmək üçün həm də hər bir uşağın olduğu yaş mərhələsinə uyğun yanaşmamızı  və təlabatlarına uyğun bir tədris təşkil etməyinizə təkan verəcək.


 

Həyata keçirilmə forması – onlayn

Təlim saatlarının miqdarı –36

Təlimin mövzuları:

      1.  Hovard Qardner "Çoxnövlü intellekt nəzəriyyəsi" və onun təhsildə rolu

      2. Jan Piaje "Zehni inkişafın mərhələləri" nəzəriyyəsi

      3.  Lev Viqodski "Sosial inkişaf nəzəriyyəsi"

      4.  Karl Dvek "Düşüncə tərzi nəzəriyyəsi" və Biheyverizm nəzəriyyəsi

      5.  Sinfin idarə olunması

      6.  Effektiv müəllim -şagird münasibətləri

      7.  Effektiv müəllim-valideyn münasibətləri

 

Təlimçi - Sevil Allahverdiyeva

Qeydiyyat linki

Təlim saatlarının miqdarı: 36 akademik saat

 

Proqramın məqsədi

 

Müəllimlərə İKT vasitələrindən məqsədyönlü istifadə bacarıqları aşılamaq, onları multimedia və interaktiv resurslar hazırlayan faydalı proqramlarla tanış etmək və müxtəlif alətlərdən istifadə edərək interaktiv dərslərin keçirilməsi üçün elektron resurslar hazırlanması üzrə bacarıqlar formalaşdırmaq.

Təlimdən gözlənən nəticələr 

İştirakçılar 

. İKT -dən istifadə bacarığına yiyələnirlər 

. Təhsildə internet xidmətlərinin əhəmiyyətini və rolunu bilirlər 

. Sadə multimedia və interaktiv resurslar hazırlayan proqramların imkanlarını öz fənni ilə əlaqələndirir və nümunələri şərh edirlər.

. Müxtəlif alətlərdən istifadə edərək fənni üzrə interaktiv resurslar -müxtəlif animasiya təqdimatlar, video çarxlar, onlayn testlər, tapşırıqlar və s hazırlayırlar.

 

Təlimçi - Sevinc Nəzərova

Qeydiyyat linki

Təlimin Məqsədi:

 

>> VEB 2 <<

 

Web 2.0 alətlərini təhsilə tətbiqi təlimi, təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən müəllimlərin peşəkar inkişafı üçün nəzərdə tutulub. Təlimin məqsədi web 2.0 alətlərinin imkanlarından istifadə edərək, yeni internet resurslarının müəllimlər tərəfindən yaradılması və təhsil sahəsində tətbiqini yollarını öyrətməkdir.

 

Təlimin müddəti:

Təlim distant olaraq Google Classroom üzərindən aparılır. Təlim 5 Moduldan (36 saat) ibarətdir. Hər bir Modulda web.2.0 alətinin istifadəsi, yeni resursun yaradılması və tətbiqi haqqında materialla təmin olunub. Modul materialları və tapşırıqları ilə tanış olan müəllim hər modulun sonunda yeni resurs hazırlamalıdır və onlayn təlimdə tapşırıqları təhvil verməlidir.Hər bir modulun sonunda tapşırıqlar Google Calendar vasitəsilə təyin olunmuş müəyyən təqvim gününə kimi təhvil alınır və modulda verilmiş kriteriyalara əsasən ballarla qiymətləndirilir.

 

❖ Modul 1- Poster, Sertifikat , İnfoqrafik hazırlamaq alətləri: Canva, Pixiz, Bighugelabs, Easelly

 ❖ Modul 2- İnteraktiv Təqdimat hazırlamaq alətləri:

Google Slides, Emaze, Genially, Prezi, Microsoft Sway

 ❖ Modul 3- Sorğu hazırlamaq və Elektron kitab hazırlamaq alətləri:

Google Forms, Menimeter, Calameo, İssuu

 ❖ Modul 4- Onlayn imtahan, Test hazırlamaq alətləri:

Kahoot, Quizziz

❖ Modul 5- Əməkdaşlıq alətləri:

Padlet, Google docs

 

Təlimçilər:

Namiq Aslanov
Ramil Süleymanov
Ofelya Qafarova

 

Qeydiyyat linki

Təlim 2 Moduldan ibarətdir Google Classroom üzərindən   idarə olunur. Təlimdə əsas  məqsəd heç bir proqramlaşdırma bacarığı olmadan istənilən internet istifadəçisi, şəxsi fəaliyyəti və ya biznes fəaliyyəti haqqında sayt yaratmaqdır.

Təlimdə iştirak etmiş və uğurlu sayt təhvil vermiş hər bir müdavim sertifikatla təmin olunur.

 

Ofeliya Qafarova

 

Qeydiyyat linki

Dinləyici kateqoriyası – Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsində riyaziyyat  fənnini tədris edən müəllimlər

Həyata keçirilmə forması – əyani

Təlim saatlarının miqdarı – 36

 

Riyaziyyat  fənninin tədrisinə  qoyulan  müasir tələblər.Fənnin məqsəd və vəzifələri.  Fənnin məzmunu. Məzmun standartı. Bilik və fəaliyyət komponentləri.

Şagirdlərdə riyazi duyumu, tənqidi və məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirməyin forma və üsulları

Riyazi-məntiqi məsələnin həll alqoritmi

Məntiqi riyazi məsələnin tipləri

Məntiqi riyazi məsələnin formaları

Şagirdlərin məntiqi və tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirən tapşırıqların hazırlanması

Riyazi məntiq məsələlərinin tərtibinə qoyulan əsas  tələblər və tapşırıqların keyfiyyətlilik dərəcəsini müəyyənləşdirən meyarlar 

Riyazi məntiq məsələlərinin tərtib olunma mexanizmləri və təhlili

Artıq şərtli, kafi şərtli və əskik şərtli məsələlər və onların inkişaf etdirdikləri bacarıqların təhlili.

Təlimin ümumi refleksiyası.

 

Nargül Qurbanova

 

Qeydiyyat linki

Təlimdə bütün ixtisas müəllimləri və psixoloqlar iştirak edə bilərlər.Bu təlimdə nələri öyrənəcəyik

 Siniflərdə  əlverişli iqliminin  yaradılması yolları

Şagird müəllim münasibətlərinin tənzimlənməsi

Zorakılığa məruz qalan şagirdlərlə görülən işlər

Bullinq nədir?Qarşısını necə almaq olar

Aqressiv şagirdlər və onlarla davranış qaydaları

Çətin tərbiyə olunan uşaqlarla həyata keçirilən tədbirlər

Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi

Qruplarda dostluq münasibətləri

 

Dinləyici auditoriyasını : Ümumtəhsil məktəblərində çalışan bütün ixtisas müəllimləri və psixoloqlar

Dərsin forması: Onlayn

Dərsin saatı: 30 saat

Təlimin müddəti : 6 gün

 

Psixoloq: Sevinc Həsənova

 

 

 • İngilis dili müəllimləri üçün "Oyunlarla İngilis dili" interaktiv təlim
 •  
 • Təlimin sonunda müəllimlər faydalı oyun metodları ilə tanış olacaq, video resurslar və çap materialları ilə təmin olunacaq.
 • Təlim 4 Moduldan ibarətdir.
 • Təlim Cambridge Universitetinin Sertifikatlı mütəxəssisi tərəfindən aparılır.
 • Təlim ingilis dilində keçirilir.

Beynəlxalq , rəsmi lisenziyalı sertifikat

Təlimçi: Ofeliya Qafarova

Qeydiyyat linki

İdealarım var və şirkət açmaq istəyirəm lakin hüquqi biliklərə sahib olmadığımdan tərəddüd edirəm.” "Startapçı olaraq əqli mülkiyyət hüquqlarımı ve kommersiya sirlərimi necə qoruya bilərəm?"“Startap şirkəti üçün lazım olan bilikləri qısa zamanda əldə edə bilərəm?”Bu təlim yeni startapçılara və ya Əqli mülkiyyət hüquqlarına (bundan sonra – İPhüquqları) əsaslanan biznes quran və ya qurmaq fikrində olan startapçılara qanunvericiliyin təmin etdiyi geniş imkanlardan xəbərdar olma, yerli və beynəlxalq qeydiyyat prosedurları barəsində məlumat alma, eyni zamanda startapları üzərində İP hüquqlarının effektiv müdafiəsi, pozulmuş İP hüquqlarının operativ bərpası, pozuntunu törədən şəxslərinməsuliyətə cəlb edilməsi, haqsız rəqabətlə effektiv mübarizə yöntəmləri haqqında interaktivproqramdır.Təli m sonunda SERTİFİKAT verilir.

 

Gündüz Ramazanov

Qeydiyyat linki

Direktor hazırlığı üzrə “Təhsildə hüquq”
 

1) Təhsil qanunvericiliyi ilə bağlı paket halında 30 saatlıq nəzəri və praktiki hüquqi biliklərdən yararlanaraq interaktiv üsullarla direktor vakansiyası üçün keçirilən test imtahanına hazırlanma
imkanı.

 

2) Təhsil qanunvericiliyində qarşılaşılan sual və problemlərin effektiv yöntəmlərlə cavablandırılması imkanı.

 

3) İdarəçilikdə sənədləşmə və kargüzarlıq işlərində diqqət ediləcək nüansların öyrənilməsi.

 

4) Məktəb idarəçiliyində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi Pandemiya şəraitində ən yaxşı investisiya hesab edilən “özünə investisiya” edərək hər kəs olduğu məkandan asılı olmayaraq onlayn qaydada interaktiv üsullarla təhsil qanunvericiliyi sahəsində dünyagörüşünü artıra biləcək.30 saatlıq paketdə direktor vakansiyası üçün keçirilən test imtahanı ilə bağlı bütün materialın əhatə olunması.

 

TƏLİMİN MƏQSƏDİ: Təlimin məqsədi ümumi təhsil müəssisələrində direktor vakansiyası üçün keçirilən imtahanlara hazırlaşmaq istəyən direktorluğa namizədlərə Təhsil hüququ sahəsində peşəkar interaktiv təlimlərin keçilməsi və direktordan tələb olunan hüquqi biliklərin mənimsənilməsində onlara nəzəri və təcrübi cəhətdən hüquqi biliklərin aşılanması və onların test imtahanına hazırlanmasıdır.

 

1) Təhsil qanunvericiliyi ilə bağlı paket halında 30 saatlıq nəzəri və praktiki hüquqi biliklərdən yararlanaraq interaktiv üsullarla direktor vakansiyası üçün keçirilən test imtahanına hazırlanma imkanı.

 

2) Təhsil qanunvericiliyində qarşılaşılan sual və problemlərin effektiv yöntəmlərlə cavablandırılması imkanı.

 

3) İdarəçilikdə sənədləşmə və kargüzarlıq işlərində diqqət ediləcək nüansların öyrənilməsi.

 

4) Məktəb idarəçiliyində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsiPandemiya şəraitində ən yaxşı investisiya hesab edilən “özünə investisiya” edərək hər kəs olduğu məkandan asılı olmayaraq onlayn qaydada interaktiv üsullarla təhsil qanunvericiliyi sahəsində dünyagörüşünü artıra biləcək.30 saatlıq paketdə direktor vakansiyası üçün keçirilən test imtahanı ilə bağlı bütün materialın əhatə olunması.

 

TƏLİMİN MƏQSƏDİ: Təlimin məqsədi ümumi təhsil müəssisələrində direktor vakansiyası üçün keçirilən imtahanlara hazırlaşmaq istəyən direktorluğa namizədlərə Təhsil hüququ sahəsində peşəkar interaktiv təlimlərin keçilməsi və direktordan tələb olunan hüquqi biliklərin mənimsənilməsində onlara nəzəri və təcrübi cəhətdən hüquqi biliklərin aşılanması və onların test imtahanına hazırlanmasıdır.

 

 

Gündüz Ramazanov

Qeydiyyat linki

 •  

Biznes hüququ sahəsində dünyagörüşünün artırılmasını, hüquqi mübarizə yöntəmlərinin mənimsənilməsini, biznes qurmaq istəyənlərin, yenicə biznes quranların və ya bizneslə bağlı hüquqi problemlərlə qarşılaşan şəxslərin nəzərinə! Təlimin müddəti: 3 həftə Keçirilmə forması: online Təlimçi: Gündüz Ramazanov

 •  
 • TƏLİMİN MƏZMUNU
 •  
 • 1) Biznes nədir və necə qurulur?
 • 2) Biznes fəaliyyətinin modelləri hansılardır və onların fərqi nədir?
 • 3) Şirkət qurmaq yoxsa fərdi sahibkar olaraq fəaliyyət göstərmək?
 • 4) Əqli mülkiyyət hüququları hansılardır və onların əhəmiyyəti nədir?
 • 5) Müqavilənin və sənədləşmənin kommersiya əməliyyatlarında əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
 • 6) Elektron ticarətin önəmi və gətirdiyi yeniliklər nələrdir?
 • 7) Antiinhisar hüququ və onun sahibkarlara və istehlakçılara faydası nədir?
 • 8) Biznes fəaliyyətində əmək münasibətləri necə tənzimlənir?
 • 9) Biznes agenti nədir və nə əhəmiyyəti var?
 • 10) Mülki hüquq pozuntusu nədir və onun tətbiq edildiyi hallar hansılardır?
 • 11) Biznes etikası nədir və nələri əhatə edir?

 

Gündüz Ramazanov

Qeydiyyat linki

Təlimin əhatə etdiyi mövzular:

     - Oxu və Yazı məzmun xətləri üzrə kompetensiyaların inkişaf etdirilməsi;
     - Mətn üzrə fəaliyyətlər;
     - Mətn əsasında tezis və xülasənin hazırlanması;
     - Yazı işinin təşkili (rus bölməsi üzrə);
     - Orfoqrafiya və orfoepiya qaydalarının mənimsənilməsi (rus bölməsi);
     - Dil qaydaları üzrə biliklərin möhkəmləndirilməsi;
     - Əməli yazı nümunələri ilə bağlı bacarıqların inkişaf etdirilməsi

Dinləyici kateqoriyası:
     - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri;
     - İbtidai sinif müəllmləri;
     - Rus bölməsində Azərbaycan dili fənnini tədris edən müəllimlər

Həyata keçirilmə forması:  Onlayn və distant
Təlim saatlarının miqdarı:  36 akademik saat
Təklif edilən təhsil kreditinin sayı: 6
Təlim ödənişlidir: 30 manat

Kreditli beynəlxalq sertifikat verilir.

Təlimçi - Nəcibə Məmmədova

Qeydiyyat