TƏLİMLƏR

İxtisasartırma

 

ILM-Learn-də biz müəllimlər üçün geniş təlimlər təklif edirik. İnanırıq ki, daha təcrübəli müəllimlər daha savadlı gənclər deməkdir.

İxtisasartırma təhsili əlavə təhsilin bir istiqamətidir. Bu təhsil istiqaməti hazırda pedaqoji sahədə çalışan həm rəhbər pedaqoji işçilər, həm də digər kateqoriyalardan olan pedaqoji kadrlara olduqca vacib təhsil sahəsidir. Ənənəvi ixtisasartırma təhsilindən fərqli olaraq yeni texnologiyalara əsaslanan, məzmun etibarilə müasirliyi təmin edilən, tələbyönümlülüyü ilə seçilən, təfəkkürə əsaslanan, nəticəyönümlülüyə stimul verən və müasir qiymətləndirmə ilə yekunlaşan kurikulumların ixtisasartırma təhsilinə tətbiq edilməsi İLM-Learn tərəfindən yüksək dəyərləndirilir


T Ə L İ M L Ə R

Sertifikasiyaya hazırlıq: Kurikulum təhsilin metodikasıdır

Bizim Kurikulum təlimləri digərlərindən nə ilə fərqlənir? 7 günlük təlim ərəfəsində kurulumun paketdə təqdim edilən mövzularını tam mənimsəyəcəyinizə 100% qaranti veririk. Sizə kurikulumu söz yığımı şəklində deyil anlaşıqlı və təcrübi cəhətdən izahlı  təqdim edirik ki, bu da daha asan mənimsəməyə  imkan yaradır.

 

Dinləyici auditoriyası: Bütün ixtisas və ibitidai sinif müəllimləri

Dərsin forması: Onlayn 

Dərsin saatı: 36 saat

Təlimin müddəti: 7 gün

Kredit sayı: 6

 

Aygün Rzayeva

 

Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının inkişafı (İbtidai sinif müəllimləri üçün)
Şagirdlərdə oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi metodikası
Fənn kurikulumunun tətbiqi üzrə işin təşkili metodikası
Xarici dildə söz ehtiyatının genişləndirilməsimetodikası
Kurikulumda pedaqoji və psixoloji nəzəriyyələr
Tədris prosesində interaktiv proqramlardan və internet xidmətlərindən istifadə əsaslanan təlim
Praktik məktəb psixoloqlarının bilik və bacarıqlarının artırılması
Web 2.0 Alətlərinin Təhsilə Tətbiqi
"Şəxsi Veb Sayt Yaratmaq Təlimi"
Şagirdlərin riyazi-məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirən strategiyalar.
Dil qaydalarının tədrisi metodikası
Məktəbdə sağlam emosional mühitin formalaşdırılması
Ağıllı lövhə və ya Interaktiv lövə təlimi

Поле обязательно
Поле обязательно Некорректный Email
Поле обязательно
Поле обязательно
Ваше сообщение было успешно отправлено
Ошибка при отправке сообщения